Retour voorwaarden

Herroepingsrecht en Retourbeleid

 1. Herroepingsrecht
  De koper heeft het recht om binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering af te zien van de aankoop van het product, zonder opgave van redenen, met uitzondering van punt 6.

 2. Kennisgeving van herroeping
  De koper dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Dit kan per e-mail naar pedicureshop@gmail.com of per post naar ons adres: Broeders Maristenstraat 1, 8740 Pittem.

 3. Retourprocedure
  De koper dient de producten binnen 5 kalenderdagen na de kennisgeving van herroeping aan ons terug te zenden op het bovenstaande adres.

 4. Terugbetaling
  Bij gebruikmaking van het herroepingsrecht betalen we de betaalde aankoopprijs terug, met uitzondering van de retourkosten.
  De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als waarop de oorspronkelijke betaling werd verricht.

 5. Verwerkingskosten retourpakket
  Voor de verwerking van het retourpakket worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten variëren per product, met een minimum van € 9.

 6. Uitzonderingen op retourrecht
  Alleen ongeopende producten in de originele verpakking, compleet met accessoires, toebehoren, en de factuur of het aankoopbewijs, worden teruggenomen. Niet retourneerbaar zijn:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • Verbruiksgoederen zonder verzegelde afsluiting, zoals aceton, nagellakken, en alcohol zonder hermetische afsluiting.
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd.
  • Op maat gemaakte of gepersonaliseerde artikelen.
  • Artikelen op bestelling worden niet teruggenomen - bv. grote koffers, bepaalde toestellen zoals ultrasoons, bepaalde beensteunen enz... Bij het artikel staat dat het enkel op bestelling kan aangekocht worden. Deze artikelen zijn niet op voorraad bij ons, maar kunnen besteld worden.