Retour voorwaarden

De koper heeft het recht om zonder opgave van enige redenen binnen een termijn van 5 kalenderdagen na de levering – d.i. de dag waarop de koper of een door de koper aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt – af te zien van de aankoop van zijn product. 
 

De koper dient ons vooraf schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat hij aan zijn aankoop wenst te verzaken.  Dit gebeurt door het sturen van een mail naar ons adres, of een eenvoudig schrijven per post naar ons adres: Broeders Maristenstraat 1, 8740 Pittem.

 

De koper moet de producten direct, maar in ieder geval niet later dan 5 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, terugzenden op ons adres.

 

Ingeval de koper van dit verzakingsrecht gebruik maakt, betalen we de al betaalde aankoopprijs met uitzondering van de retourkosten terug. De terugbetaling gebeurt via dezelfde betalingswijze als diegene die de koper heeft gekozen om de betaling te verrichten.
Er worden kosten aangerekend voor de verwerking van het retourpakket. Dit verschilt van product tot product, minimum prijs is € 9.

 

Alleen producten die zich in de originele verpakking bevinden en samen met alle accessoires en toebehoren en de factuur of het aankoopbewijs worden teruggenomen. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • Gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen.
  • Verbruiksgoederen zonder verzegelde afsluiting: met andere woorden, die kunnen geopend worden en van gebruikt worden zoals bijvoorbeeld aceton, nagellakken, alcohol zonder hermetische afsluiting. Worden NIET terug genomen.
  • Artikelen waarvan het etiket is verwijderd.
  • Artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt of volgens de specificaties van de klant vervaardigde goederen = gepersonaliseerde artikelen.
  • Artikelen die niet op voorraad zijn en moeten worden besteld, worden niet teug genomen.